TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  25. Lykkjdammen

  Beskrivelse av vannet 
  Lykkjdammen er et fint, lite vatn som ligger nederst i Trollavassdraget, rett ovenfor boligfeltet i Trolla. 

  TOFA og Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i Lykkjdammen høsten 2006. Prøvefisket ble utført med 4 stk nordiske oversiktsgarn (bunngarn). Fangstene bestod av 31 ørret og 5 stingsild. Gjennomsnittsvekt og lengde for ørreten var 12,9 cm og 24,9 g. Fangstene viste altså mye nyrekruttering, noe som ikke er overraskende siden innløpsbekken til vatnet er en super gytebekk. Fangst per innsatsenhet (antall fisk per 100 m2 garnareal per døgn) var middels høyt med 17,22.

  Vi har et klart mål om å øke tilgjengeligheten og tilretteleggelsen for innlandsfiske i markaområdene, og for å raskt skape et attraktivt fiske i vatnet ble det derfor satt ut noe fisk her høsten 2006. Denne kultiveringen fortsatte vi med også høsten 2008 og 2009.  Det settes nå årlig ut fisk i tjønna. 

  Det er åpent for isfiske her. 

  Arter og størrelse
  Ørret: Stor bestand av små fisk, men større fisk forekommer forholdsvis ofte.

  Muligheter for fangst
  Veldig gode muligheter for fangst

  Muligheter for stor fisk
  Gode muligheter for større fisk.

  Adkomst
  Parker i Trolla og følg stien noen hundre meter.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377 

  Kart
  Ørreter tatt samme dag som isen gikk i mai 2012.


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.