TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  27. Skjellbreia

  Beskrivelse av vannet
  Skjellbreia er det største vatnet i Trondheim Bymark, og ligger i øvre deler av Leirsjøvassdraget. Vatnet ligger forholdsvis lett tilgjengelig ved vegen som går inn til Marken. Maksdypet er ca 41 m, og de gruntvannsområdene som finnes ligger i nærheten av utløpet.

  Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i Skjellbreia i august 2001. De fleste ørretene som ble fanget var småfallen, og omkring 85 % hadde en vekt lavere enn 100 g. Det ble ikke fanget ørret som veide mer enn 200 g, og gjennomsnittsvekta var bare 56 g. Kondisjonen på ørreten var imidlertid god med gjennomsnittlig kondisjonsfaktor på 0,96. Gjennomsnittsvekta for røye var lav, 74 g, og det ble ikke fanget individer med større vekt enn 130 g. Kondisjonsfaktoren for røya var også lav, med gjennomsnitt på 0,76 g.

  Arter og størrelse
  Ørret: Stor bestand, for det meste småfallen. Storørretstamme som er lav.
  Røye: Veldig stor bestand, svært småfallen.

  Muligheter for fangst
  Store muligheter for fanst.

  Muligheter for stor fisk
  Storørret kan forekomme.

  Adkomst
  Fortsett veien forbi Haukvannet. Parker ved bomenog gå et par kilometer, du vannet på høyre side ved storfurua.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377 

  Kart
  Oddgeir Sørensen med 600grams Ørret fra mars 2011                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.