TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  29. Bjørktjønna

  Beskrivelse av vannet
  Bjørktjønna (221 moh) ligger ca 500 m nedstrøms Svartvatnet. Tjønna har et arealpå 6,2 ha. Det meste av tjønna grenser til myr, men i nordvest finnes stedvis bratt berg kledd med barskog. Utløpet til Lille Leirsjø er i nord, mens innløpet fra Svartvatnet er i øst.

  Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i vatnet i 2002, der det ble fisket med 8 bunngarn (nordiske oversiktsgarn) og 1 flytegarn (SNSF serien). Totalt ble det fanget 83 ørret, og resultatene indikerer at det er en tett og stor ørretbestand i Bjørktjønna. Ørreten var småfallen med snittvekt på 35 g, der største individ veide 78 g. Kondisjonen var litt under middels, k-faktor 0,95.

  Arter og størrelse
  Ørret: Stor bestand, småfallen.

  Muligheter for fangst
  Store muligheter for fangst.

  Muligheter for stor fisk
  Små muligheter for stor fisk.

  Adkomst
  Gå forbi Skjellbreia og ta neste sti til venstre. Følg sti.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377                               
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.