TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Fiskeregler

   
  Bestemmelser for alle vann:

  ·         Fiske er kun tillatt ved besittelse av gyldig fiskekort. Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og fremvises til
          politi eller oppsynsmyndighet.
  ·         Kun stangfiske fra land er tillatt. 3 stenger tillates per fisker (med unntak av Kyvatnet, Lianvatnet, Haukvatnet, Ila-og Trollavassdraget, se særregler)  
          Alt annet redskap (inkl. garn/oter) og fiske fra båt/flyteredskaper er forbudt.
  ·         Isfiske er tillatt med inntil 3 pilkestikker per fisker.
  ·         Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og heller ikke lov å fange inn levende fisk og overføre
          den til andre vann.

  ·         All bruk av redskap og fisketeknikker som har til hensikt å rykke/feilkroke fisk er forbudt.
  ·         All fangst av kreps er forbudt.

   

  Særregler for Kyvatnet, Haukvatnet, Lianvatnet, Ila- og Trollavassdraget (Kobberdammen, Baklidammen, Theisendammen, Holstdammen, Nydammen og Lykkjdammen):

  ·         Kvote: det er kun tillatt å avlive 3 stk. ørret per fiskedøgn. Når kvoten er nådd, skal fisket avsluttes.  
  ·         Fiskesesong: 01.05-31.10. Utenfor sesongen er vassdraget totalfredet på grunn av kultiveringsarbeid.
  ·         Kun 1 stang/håndsnøre tillates per fisker.
  ·         Barn under 16 år fisker gratis også i Ila- og Trollavassdraget, men er underlagt de samme kvote- og
          redskapsbegrensninger som voksne fiskere.
  ·         Trollavassdraget er åpnet for vinterfiske 

   

   

  Fangstrapport:

  I forbindelse med kultiveringstiltak i området er det ønskelig med tilbakemeldinger/rapporter fra fiskerne, samt bilder av fangst tilsendt på e-post.

  Fiskeoppsyn

  Fiskeoppsyn med utstedt oppsynskort fra TOFA kontrollerer at fiske- og ferdselsregler blir overholdt.

   

  Ulovlig fiske og ferdsel blir politianmeldt!

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.