TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst




  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Info om Malvikmarka

  I Malvikmarka kan TOFA tilby 9 ulike fiskevann, som alle er en del av fiskekortet "Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka". Noen av disse vatna ligger nært opp til veier i området og har således lett adkomst, mens andre ligger inne i marka i fine skogsområder. Fiskebestanden i vatna består av ørret, røye og gjedde.

  Av de 9 vannnene er det bare 2 vann med rene bestander av ørret. Dette er Nyvatnet, og Hestsjøen. Her er fisket godt, og i Hestsjøen har man også mulighet for storvokst fisk. Er man ute etter storørreten kan også Vasseljvatnet være et godt alternativ. Den store ørreten beiter her i all hovedsak på småvokst røye, så et fisketips kan her være å fiske med fiskeimitasjoner av ulikt slag. Du må være klar over at fiskeretten til Vasseljtjønna er delt, og det er bare halvparten av vannet som tilhører Malvikmarka. Den resterende delen tilhører Jonsvatnet, og da vårt fiskekort for Jonsvannsmarka.

  Mange av vannene her har bare gjedde, der gjedda fullstendig har tatt over for andre fiskearter. Mulighetene for fangst er gode i disse vannnene, men størrelsen på gjedda er ikke veldig stor. Fisken er her kannibaler eller insektspisere, og blir ikke storvokst. Derimot i noen av vannene uten gjedde har man både ørret og røye.

  Fra 01.01.2020 er Lauvtjønna tatt bort fra vårt fiskekort for malvikmarka.


  Foto: Vemund Gjertsen. To fine ørreter fra Vasseljvatnet.



                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________







  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________




  ______________________


  ______________________





  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden




  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.