TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  3. Hestsjøen

  Beskrivelse av vannet
  Hestsjøen i Malvik er også et typisk skogsvann. Vannet er omgitt av en del hytter på den ene siden, og skog på den andre siden. Man har noe bevoksing av vannplanter på deler av vannet, men stort sett går fisket uten problemer. Vannet er på enkelte deler av vannet veldig dypt, også tett til land. Dette er spesielt på den østre delen av vannet.

  Arter og størrelse 
  I Hestsjøen har man ørret. Bestanden av ørret er sunn, med en god spredning i størrelse på fisken. Kvaliteten på fisken er også veldig bra, som både er god på smak og med en fin rødfarge.

  Mulighet for fangst.
  Mulighetene for fangst i Hestsjøen er gode, men vannet er ikke overbefolket av småfisk.

  Mulighet for stor fisk.
  Hestsjøen har fisk av god størrelse, og fisk mellom 0,5 - 1 kg bør være innen rekkevidde for fiskerne.

  Adkomst
  For å komme til dette vannet kan man kjøre E6 til Vikhammer og videre mot Jonsvatnet. Når man kommer til Bostad kan man parkere rett ved vannet. De beste fiskeplassene er på den nordlige delen av vannnet, så man bør gå rundt vannet i forhold til parkeringsplassen.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377  
                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.