TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  6. Langvatnet

  Beskrivelse av vannet
  Langvatnet er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv, noe som blir sterkere og sterkere utover sommeren. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.

  Arter og størrelse 
  I Langvatnet har man bare gjedde.

  Mulighet for fangst.
  Mulighetene for å fange gjedde er gode i vannet.

  Mulighet for stor fisk.
  Gjedden i vannet er kannibaler, og på grunn av dette ikke spesielt storvokste.

  Adkomst
  For å komme til vannet kjører man til Hønstad. Ta kontakt med de som bor ved vannet for å avtale eventuel parkering.

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377  

  Kart                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.