TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Info om Jonsvannsområdet


  TOFA administrerer de kommunale fiskerettigheter og har samarbeidsavtale med Jonsvatnet grunneierlag. Videre er alle fiskevatn i Haukås statsallmenning med i dette fiskekortområdet. Jonsvatnet er det sentrale vatnet i dette fiskekortområdet, som byr på sportsfiske i 28 vatn og tjern.

  Ørret, røye og gjedde har vært de tradisjonelle fiskearter i området. Gjennom Bratsbergtunnelen har Mysis relicta kommet fra Selbusjøen og inn i Jonsvatnet, hvor dette krepsdyret har etablert en fast bestand. Røyebestanden i Jonsvatnet har reagert negativt på introduksjonen av krepsdyret.

  TOFA driver i samarbeid med Jonsvatnet grunneierlag og Strinda fjellstyre et aktivt fiskekulturarbeid i området. Det settes ut ørret i endel av vatna når Jonsvannsutvalget mener det er nødvendig.

  I 1996 ble det registrert mort i Midtidammen som via avløpsbekk drenerer til Jonsvatnet. Ingen vet hvordan morten var kommet til Midtidammen, men den mest sansynlige teori er at den må være fraktet dit fra Bymarksvatna.
  Rotenonbehandlingen av Midtidammen som ble gjennomført i 1998, og var vellykket.  Hensikten var å hindre at mort fikk spre seg nedstrøms til Jonsvatnet med fare for etablering og foringelse av vannkvaliteten. 

  TOFA har egen oppsynsbåt på Jonsvatnet med dispensasjon for bruk av motor. Oppsynsbåten blir også stilt til disposisjon for Trondheim kommune og forskere som arbeider på Jonsvatnet.

  For Jonsvannsområdet er det klare regler for ferdsel og fiske i forbindelse med drikkevannsrestriksjonene. Det er svært viktig at disse regler blir overholdt.

  Vitenskapsmuseet (NTNU) kontrollerer jevnlig Mysis-bestanden i Jonsvatnet på vegne av Trondheim kommune. Trondheim kommune tar også månedlige vannprøver fra totalt 7 stasjoner i vatnet. Norsk institutt for naturforskning har også utført mange undersøkelser her. TOFA forsøker å ta hensyn til de resultater som fremkommer gjennom dette arbeid for sine fiskekultiveringstiltak.

  Tømmerholdtdammen og Estenstaddammen ble fristilt for sportsfiske i 2004, på grunn av at drikkevannsrestriksjonene for vatna ble opphevet.                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.