TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Fiskeregler og drikkevannsrestriksjoner

  Fiskeregler Jonsvatnet

   

  Jonsvatnet:

  1.       Alle som vil utøve fiske i Jonsvannsområdet og som er over 16 år skal ha gyldig fiskekort for området.
  2.       Fiskekort skal alltid medbringes under fiske, og vises fram når det forlanges av politi, oppsynsmann
          eller enhver som kan legitimere rett til fiske på vedkommende sted.
  3.     Det er kun tillatt med stangfiske fra land eller fra båt i Jonsvatnet.
  4.       I Store Jonsvatnet, Kilvatnet og Lillevatnet er det tillatt å fiske fra robåt med stang, dorg eller pilkeutstyr.
  5.       Bruk av garn, oter og line er ikke tillatt.
  6.       Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og heller ikke lov å fange inn levende fisk i et vatn og
          overføre den til andre vatn.
  7.       I perioden 10. september t.o.m. 30. oktober er det ikke tillatt å fiske i bekkene som renner ut i
          Store Jonsvatnet, Kilvatnet og Lillevatnet. Forbudet gjelder også i et belte inntil 100 meter fra bekkeos.
          Dette for å hindre fiske på gytefisk.
  8.       Isfiske er kun tillatt med inntil 3 pilkestikker og vanlig pilkeutstyr.
  9.      Når det fiskes fra båt skal alle personer over 16 år i båten ha gyldig fiskekort.
  10.   Brudd på gjeldende regler kan føre til at fiskekort blir inndratt uten vederlag.
  11.   Ulovlig fiske kan bli politianmeldt.

   

  Jonsvatnet grunneierlag har vedtatt særskilte regler som gjelder grunneiernes rett til garnfiske.'

  Krepsing kan kun utøves med den enkelte grunneiers tillatelse, på den aktuelle grunneiers område. Ordinært fiskekort må også løses. Krepsesesongen er 06.08-14.09

   

  Særregler, vannene i Jonsvannsmarka:

  ·         Kun stangfiske fra land er tillatt. 3 stenger tillates per fisker.  Alt annet redskap (inkl. garn/oter) og fiske fra
          båt/flyteredskaper er forbudt. 

  ·        


  Drikkevannsrestriksjoner

   Jonsvatnet er Trondheims drikkevannskilde. Det er forbud mot aktiviteter og virksomhet i vannet og nedslagsfeltet som kan forurense drikkevannet. Innunder dette følger blant annet:

  • Bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter er forbudt.   
  • Det er forbudt å sette opp telt, bobil eller på annen måte slå leir innenfor en sone på 100 meter fra Jonsvatnet. Forbudet mot telting og leirslagning gjelder også på øyene i Jonsvatnet.
  • Hund skal holdes i bånd nærmere vannkanten enn 50 meter. Avføring fra hund skal innenfor sonen på 50 meter samles opp og bringes ut av virkeområdet. De samme regler gjelder også for ferdsel på Jonsvatnet når dette er islagt.

   For den komplette listen av restriksjoner for Jonsvatnet, se Trondheim kommune:

  http://www.trondheim.kommune.no/jonsvatnet/#Restriksjoner1
   

   

   

   

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.