TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  1. Jonsvatnet

  Beskrivelse av vannet
  Jonsvatnet ligger øst i Trondheim kommune, og er det klart største og dypeste vatnet i området. Det er også Trondheim kommunes drikkevannskilde, og det er flere lovverk som regulerer ferdsel og bruk av området. Jonsvatnet består av 3 nesten adskilte basseng; Litjvatnet, Storvatnet og Kilvatnet. I Litjvatnet består fiskebestanden hovedsakelig av gjedde, med innslag av en og annen ørret og røye. Det største bassenget er Storvatnet, og her finnes en stor bestand av røye, og en middels bestand av ørret og gjedde. Kilvatnet har både gjedde, ørret og røye. Ryktene vil ha det til at lake ble overført fra Selbusjøen til Jonsvatnet gjennom en tunell som ble gravd ut på 1970 tallet, men bestanden er i så fall tynn.
   

  Utleiebåt på Jonsvatnet. Båten ligger ved Kuset, ved avkjøringen til Malvik. Fiskekort/Båt-kort kjøpes hos YX stasjonen på Skovgård.
  Det følger med et fiskekort når du leier båten, prisen for et døgn er 250.- Nøkkelen skal leveres innen utgangen av fiskekortet! Vis ikke den blir levert innen riktig tid vil leietager bli fakturert et nytt døgn.

  Det er ikke lov å montere el-motor. Redningsvester er leietager selv pliktig og medbringe. Båten skal rengjøres etter bruk. Det er kun lov å fiske med en stang pr person.

  Det er viktig at folk som ferdes i området respekterer drikkevannsrestriksjonene. Spesielt nevnes:

  - Bading i Store-Jonsvantet er forbudt.

  - Leirslagning nærmere Store-Jonsvantet og Kilvatnet enn 100 m er forbudt.

  - Motorbåttrafikk på Jonsvatnet er forbudt for alle, med unntak av de som har spesiell tillatelse fra Trondheim kommune. Dette gjelder hele Jonsvatnet.

  - Jonsvantet grunneierlag har vedtatt spesielle regler for grunneiernes garnfiske.

  Litjvatnet
  Denne delen av Jonsvatnet har mest gjedde, men noe ørret og røye forekommer. Jonsvatnet Grunneierlag flytter årlig røye fra Storvatnet, og disse røyene vokser seg store og fine i Litjvatnet(hvis de ikke blir gjeddemat).

  Arter og bestand

  Gjedde: Stor bestand, større individ forekommer.
  Ørret: Lav bestand, større individ forekommer.
  Røye: Lav bestand

  Storvatnet
  Storvatnet er et stort økosystem, og bestandene av ørret og røye har her tilpasset seg livet med gjedda. Her finner man de største bestandene av ørret, samt en veldig stor bestand av røye. Ørreten her er storvokst, og individ mellom 3- 5 kg forkommer.

  Arter og bestand
  Ørret: God bestand, store individ forekommer.
  Røye: Veldig stor bestand. Snittvekt rundt 100 gr.
  Gjedde: Forekommer, men er mer vanlig i Litjvatnet og Kilvatnet.
   
  Kilvatnet
  Kilvatnet er den delen av Jonsvatnet som har best gjeddefiske. Her fanges det årlig gjedde over 10 kg, og største registrerte fisk i 2009 var en pen hunngjedde på 14 kg. Denne fisken svømmer også fortsatt rundt i vannet. Her finner man mang en sivkant som huser gjedda, og vannet fisker absolutt best rett etter at isen har gått og gjedda kommer inn på grunt vann for å gyte.

  Gjedde: Stor bestand, storvokst.
  Ørret: Lav bestand men forekommer.
  Røye: Lav bestand.


  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377  

  Kart  Fotografen har stått på østsiden av Stor-vatnet, og tatt bilde nordover. Øya midt i bildet er Midtøya, og lengst bak er Mølmannsøya.


  Gjedde på 9500gram tatt på wobbler våren 2005                                                                Foto Kjell Rambekk

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.