TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  3. Stokkdalstjønna

  Beskrivelse av vannet
  Stokkdalstjønna (191 moh, areal 2,7 ha) ligger nordøst for Jonsvatnet, innerst i Stokkdalen. Her finnes i dag ørret. Det ble oppdaget gjedde i tjønna på 80-tallet, og den ble derfor rotenonbehandlet. Seinere ble det satt ut ørret. Da fisket ble åpnet igjen tidlig på 90-tallet var tjønna et svært populært vatn.

  Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i tjønna i august 2002. Det ble brukt 8 bunngarn (nordiske oversiktsgarn) og 1 flytegarn (SNSF serien). Totalt ble det fanget 36 ørret, og størrelsen varierte fra 40 gram til 1,7 kg. De fleste ørretene hadde lavere vekt enn 200 g, og kondisjonen var god med et snitt på 1,13. Fangstutbyttet ble beregnet til 9-10 individer per 100 m på bunngarna og < 2 individer per 100 m2 på flytegarna.

  I dag er det altså muligheter for å få fin ørret i Stokkdalstjønna, men tett vegetasjon langs land kan gjøre fisket utfordrende.

  Muligheter for fangst
  Gode muligheter for fangst, men fiske er krevende i vannet.

  Muligheter for stor fisk
  Fisken i vannet er av god størrelse.

  Adkomst
  Parkeringsmuligheter i nærheten er Nedre Jervan, Stokkdal og Vasseljen. Husk å spør grunneier om lov til å parkere!

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377       

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.