TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  4. Metjønna

  Beskrivelse av vannet
  Metjønna ligger øst for Jonsvantet, mellom Stokkdalstjønna og Jervtjønna. Det settes ut ørret her år om annet, og ivrige grunneiere fisker av og til med garn. Ørretbestanden er derfor tynn, men av god kvalitet.

  Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske her i 2002, der det ble satt 7 bunngarn (nordiske oversiktsgarn) og 1 flytegarn (SNSF-serien). Total ble det fanget 22 ørret i tjønna, men en gjennomsnittlig lengde og vekt på 28 cm og 218 g. De fleste fiskene hadde en vekt på mellom 100-200, mens et fåtall individ hadde vekt mellom 200 og 300 g. Den klart største veide 786 g. Kondisjonen var tilfredsstillende med et gjennomsnitt på 1,02.

  Arter og størrelse
  Ørret: Middels bestand og middels størrelse

  Muligheter for fangst
  Gode muligheter for fangst.

  Muligheter for stor fisk
  Fisk over 500 gr er sjelden, men kan forekomme.

  Adkomst
  Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Nedre Jervan og Stokkdal. Ikke parker på private veier e.l. uten tillatelse fra grunneier!
   

  Fiskekort
  Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for fiskekort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377       

   

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.